Alle leeftijden, PC

3 december 2013

Pelgrims Progress – De Christenreis

Als een boek zich leent voor een game, is het wel de Christenreis van John Bunyan.

Hope Animation heeft de game Pelgrims Progress gemaakt rond deze vertelling die in 1675 in de gevangenis geschreven werd. Het verhaal begint met Christian die uit de Bijbel geleerd heeft dat hij een grote last draagt en tot verderf gedoemd is. Als Christian over zijn last en nood spreekt met een evangelist, wordt hij op pad gestuurd naar het kleine poortje. Tijdens zijn reis ontmoet hij allerlei moeilijkheden die hem van zijn doel af kunnen houden. Zijn familie en buren willen hem tegenhouden. De volgers Halstarrig en Gezeglijk houden het niet vol. De poel van Mistrouwen en de wereldwijze Edelman zijn de eerste uitdagingen. Nadat Christian de poort vindt en de uitlegger spreekt, verliest hij zijn last bij het kruis. Christian moet dan nog een lange weg gaan om problemen als mondchristendom, vertwijfeling en de reus Wanhoop te overwinnen. Enkele keren blijkt dat Christians enige redding is om te vertrouwen op de beloften van God. Na het verslaan van de veruit sterkste vijand, bereikt Christian de Hemelse stad.

Pelgrims Progress lijkt op games uit 1De christenreis998. Het beeld is bewegend, maar niet spectaculair, zoals tegenwoordig. Wel zijn de landschappen mooi uitgewerkt. In het spel wordt het ingekorte verhaal in uitgeschreven gesprekken uitgelegd, afgewisseld met het wandelen waarbij ik me langs allerlei monsters moet vechten. Het vechten gaat met geestelijke kracht. Zo heb ik onder meer Geloof, Beloften en Waarheid tot mijn beschikking om het geloof van het monster te ontmoedigen. De tegenstanders pakken me terug met twijfel, frustratie, schaamte, schuld en vele andere negatieve krachten. Door te bidden wordt mijn eigen geloofskracht hersteld of mijn aanvallen sterker. Via Zegeningen behaal ik tijdelijke voordelen.

Als ik verslagen word, blijkt dat bij Jezus alles mogelijk is en dus mag ik toch verder gaan waar ik gebleven was. Ik voltooi extra opdrachten door de vragende kinderen aan eten, bijbels en gebed te helpen en medereizigers te bemoedigen of de juiste weg te wijzen. Ook is het verstandig regelmatig te bidden op plaatsen van rust. Dat helpt namelijk net zo goed naar een volgend level als het overwinnen van een monster. Om de laatste vijand te verslaan is grote kracht vereist. En die bereik ik pas als ik voldoende levels hebt gehaald.

In Pelgrims Progress wordt je dpelgrims progressuidelijk gemaakt dat geloof niet te verdienen is, maar aan het eind moet je wel voldoende kracht verzameld hebben om langs het laatste monster te komen. Het is mooi dat de goede activiteiten zoals bijbels uitdelen en hongerigen helpen je ook verder in de game brengen. Maar met een druk op de knop een bijbel uitdelen is ook saai. Je doet het alleen om de opdracht te voltooien. Dan blijkt dat de game toch een maar spelletje is en niet de werkelijkheid.

Toch blijkt het ijzersterke verhaal uit 1675 ook door te werken in een hedendaagse computergame. De scene voor het kruis windt er geen doekjes om. Het gesprek met Jezus aan de voeten van zijn kruis voelt als een geestelijk moment. Samen met Christian stem ik toe dat Jezus ook voor mijn zonden gestorven is. Door het goede verhaal leer je vijanden van een christen beter kennen, zoals ontmoediging als ik verdwaal in een doolhof. In de gevechten zijn twijfel, ketenen en frustratie lastig te omzeilen. Elk monster kan sneller ontmoedigd raken door een specifieke aanval die iets te maken heeft met de naam van het monster. Goed om weer eens stil te staan bij bepaalde monsters. Pelgrims Progress is een goede game om te spelen, voor christenen. Mensen die niets hebben met geloven zullen snel afhaken.


Pelgrims Progress

Hope Animation, PC, 10,83 euro, geen leeftijdskeuring beschikbaar

Waardering: ★★★★✩
Geweld: ★★✩✩✩

Website Pelgrims Progress

Auteur: Marieke Westerterp

Eerder verschenen op: nd.nl