Achtergrond, PC

20 maart 2019

In de game Godhood bepaalt de speler welke waarden goed zijn

In de game Godhood doen spelers alsof ze een god zijn die een religie wil verspreiden. De Utrechtse gamestudio Abbey Games zamelt deze maand geld in om de game verder uit te kunnen breiden.

Adriaan Jansen, oprichter en gamedesigner bij Abbey GamesEerder bracht de studio de godgames Reus en Renowned Explorers uit. Het zijn games waarbij de speler de rol van een godheid aanneemt. Adriaan Jansen, oprichter en gamedesigner bij Abbey Games, is christen en bedacht de game Godhood.

Waarom maakt Abbey Games opnieuw een godgame?

‘Onze studio heeft een liefde voor godgames en een fascinatie voor religie. Daaruit zijn Reus en Renowned Explorers ook ontstaan. Godhood kwam initieel vanuit mij. Ik ben de enige christen bij de studio. Het was niet lastig om de anderen mee te krijgen.’

In Nederland wordt wel gedacht dat mensen die ‘nog’ religieus zijn, gewoon nog een stap moeten zetten in hun ontwikkeling. Is een game over religie dan wel handig?

‘Religie is een beetje controversieel. Het merendeel van de mensen heeft er toch interesse in. Het is heel menselijk om met religie bezig te zijn. Iedereen heeft er wel gedachten over, soms negatief, maar goed. Iedereen denkt na over wat is goed, wat is slecht en hoe deel je moraliteit samen met anderen?’

godhood, een nieuwe godgame van Abbey GamesGodgame Godhood

Wat maakt een game een godgame?

‘Er is geen duidelijke definitie. Uit ons onderzoek blijkt dat de enige overeenkomsten tussen allerlei religies de kleuren groen en blauw ­waren. We blijven in Godhood bij de abrahamitische religies. De game heeft geen christelijk karakter, maar kijkt vooral naar het verschijnsel religie. Voor mezelf is een godgame een spel waar je geen directe controle hebt over mensen. Ik zie een god ook als iemand die de juiste omgeving en omstandigheden creëert om mensen te laten floreren.’

In Godhood moet je een religie verspreiden. Zorgt dat ervoor dat het in het spel draait om macht?

‘Nou, macht … Het gaat ook om het verspreiden van wat jij denkt dat goed is. Iedereen vindt iets goed: Greenpeace, de VVD en de paus. Als je vindt dat iets goed is, wil je ook dat anderen dit vinden.’

In Godhood bepaalt de religie de moraal

In de game mag de god bepalen welke waarden goed zijn. Spelers kunnen kiezen om stelen en liegen goed te vinden. Hoe werkt dat door in het spel?

godhood, een nieuwe godgame van Abbey Games‘Je kunt uitproberen wat ervan komt als je stelen en liegen goed vindt, zonder al te veel oordelen. We confronteren de speler wel met de gevolgen. Hij zal meer ruzie hebben met zijn discipelen, omdat ze liegen. Door te stelen krijg je wel meer opbrengst uit een overwonnen land. Alle waarden hebben voor- en nadelen. Uiteindelijk moet je zelf een keus maken. Waar geloof je zelf in?’

Komt het unieke van het christelijke geloof terug in dit spel? Zoals Jezus en de vergeving van zonden?

‘Nee, Godhood bevat alleen de meest basale interpretatie van religies. De religie in Godhood lijkt eerder op het jodendom dan op het christendom. Het zou interessant zijn om het unieke van het christelijk geloof nog toe te voegen. En we denken ook aan het toevoegen van een polytheïstische religie. Die zit er nu ook niet in.’

Maakt de game geloven niet te simplistisch?

‘Dat is wel vaak het beeld van mensen die niet geloven. Als niet-gelovigen met gelovigen praten, lijken de gelovigen meestal overtuigd en zeker van hun geloof, terwijl ze in de kerk makkelijker over twijfels en moeilijkheden praten. In de game is religie niet alleen maar geloof; doordat je als speler richting kiest, levert dat conflicten op. Welke conflicten dat zijn, hangt samen met het karakter en de waarden van de volgers. Een game is altijd een simplificatie, maar deze game zal voor niet-gelovigen wel meer diepgang geven.’

Hoop je dat spelers met elkaar gaan praten over religie?

‘Onze doelgroep, pc-spelers, zijn behoorlijk atheïstisch als niet antitheïstisch. Ik hoop persoonlijk dat ze, naast veel plezier in de game, meer respect krijgen voor religie. Dat ze meer vergevingsgezind kijken naar religie. Voor mij is de vergeving van Jezus een kernpunt in mijn geloof. Het zou ook mooi zijn als mensen wat lichtvoetiger en luchtiger naar geloof kijken. We doen dat zelf in de game ook. Geloof is ook mooi en interessant.’

Auteur: Marieke Westerterp

Dit artikel is eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.